Odaberite lokaciju:

EU VAT Rates, the Formats & the Thresholds

19% 7% 800 000 € 45 000 000 € 500 000 € 50 000 000 € 20% 5%
0% Dotyczy tylko XI:
500 000 GBP Dotyczy tylko XI:
250 000 GBP 20% 10%
13% 1 100 000 € 12 000 000 € 1 100 000 € 12 000 000 € 20% 5,5%
10% 460 000 € 460 000 € 21% 10%
15% 12 000 000 CZK 20 000 000 CZK 12 000 000 CZK 20 000 000 CZK 21% 4%
10% 400 000 € 400 000 € 22% 5%
10% 350 000 € 20 000 000 € 0 € 20 000 000 € 21% 9% na wezwanie
urzędu statystycznego na wezwanie
urzędu statystycznego 19% 5%
9% 1 000 000 RON 1 000 000 RON 25% 6%
12 15 000 000 SEK 4 500 000 SEK 27% 5%
18% 250 000 000 HUF 5 000 000 000 HUF 140 000 000 HUF 14 000 000 000 HUF 21% 5%
9% 500 000 € 7 000 000 € 300 000 € 10 000 000 € 20% 10% 1 000 000 € 1 000 000 € 21% 6%
12% 1 500 000 € 25 000 000 € 1 000 000 € 25 000 000 € 20% 9% 700 000 BGN 11 000 000 BGN 1 000 000 BGN 29 300 000 BGN 25% 5%
13% 400 000 € 200 000 € 19% 5%
9% 270 000 € 2 700 000 € 75 000 € 5 800 000 € 25% - 22 000 000 DKK 11 000 000 DKK 20% 9% 400 000 € 270 000 € 24% 10%
14% 800 000 € 800 000 € 24% 6%
13% 150 000 € 90 000 € 23% 9%
13,5% 500 000 € 5 000 000 € 635 000 € 34 000 000 € 16% 7% 250 000 €
zgłoszenie
uproszczone 375 000 €
zgłoszenie
szczegółowe
4 000 000 €
rozszerzone
zgłoszenie
szczegółowe
200 000 €
zgłoszenie uproszczone 375 000 €
zgłoszenie
szczegółowe
8 000 000 €
rozszerzone
zgłoszenie
szczegółowe 21% 12%
5% 330 000 € 5 000 000 € 200 000 € 7 000 000 € 18% 5%
7% 700 € 700 € 23% 5%
8% 5 000 000 PLN 80 000 000 PLN 2 700 000 PLN 128 000 000 PLN 23%
(22% in the
Autonomous
Region of Madeira;
16% in the
Autonomous
Region of the Azores) 7% 800 000 € 45 000 000 € 500 000 € 50 000 000 € 22% 5%
9,5% 200 000 € 4 000 000 € 270 000 € 9 000 000 € 7,7% 3,7%
2,5% nie dotyczy